beygi

آخرین اخبار در مورد اندونزی هفته آینده با ایران توافق تجاری امضا می‌کند

اندونزی هفته آینده با ایران توافق تجاری امضا می‌کند

اندونزی هفته آینده با ایران توافق تجاری امضا می‌کند به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وزارت تجارت اندونزی اعلام کرد جاکارتا و تهران مراحل نهایی مذاکرات در خصوص یک توافق دوجانبه تجاری را به پایان رسانده‌اند.  این بیانیه بعد از آن صادر شد که دو طرف اعلام کرده‌اند هفتمین دور گفت‌وگو را به پایان رسانده‌اند. وزارت تجارت اندونزی می‌گوید دولت‌های دو طرف اکنون می‌توانند اسناد مرب ...

اندونزی هفته آینده با ایران توافق تجاری امضا می‌کند

اندونزی هفته آینده با ایران توافق تجاری امضا می‌کند به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وزارت تجارت اندونزی اعلام کرد جاکارتا و تهران مراحل نهایی مذاکرات در خصوص یک توافق دوجانبه تجاری را به پایان رسانده‌اند.  این بیانیه بعد از آن صادر شد که دو طرف اعلام کرده‌اند هفتمین دور گفت‌وگو را به پایان رسانده‌اند. وزارت تجارت اندونزی می‌گوید دولت‌های دو طرف اکنون می‌توانند اسناد مرب ...

اندونزی هفته آینده با ایران توافق تجاری امضا می‌کند

اندونزی هفته آینده با ایران توافق تجاری امضا می‌کند به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وزارت تجارت اندونزی اعلام کرد جاکارتا و تهران مراحل نهایی مذاکرات در خصوص یک توافق دوجانبه تجاری را به پایان رسانده‌اند.  این بیانیه بعد از آن صادر شد که دو طرف اعلام کرده‌اند هفتمین دور گفت‌وگو را به پایان رسانده‌اند. وزارت تجارت اندونزی می‌گوید دولت‌های دو طرف اکنون می‌توانند اسناد مرب ...